devlet yardımı devlet destekleri kosgeb destekleri maddi yardım

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur?

Son zamanların en fazla aranan konularından biri olan gayrimenkul değerleme uzmanı nasıl olunur? sorusuna detaylı bir yanıt vereceğiz.

Değerleme, profesyonel bir değerleme uzmanının değer hakkındaki görüşünü ifade eder. Bir değerlendirmenin hazırlanması, uygun pazar alanlarının araştırılmasını içerir; bir mülke ilişkin bilgilerin toplanması, analizi ve değerleme uzmanının bilgisi, deneyimi ve mesleki muhakemesi demektir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Nedir?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen veya gayrimenkul değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren ve Kurulun (SPK) lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilere gayrimenkul değerleme uzmanı adı verilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ne İş Yapar?

Değerleme uzmanı; bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değer tespit işlemini yapar. Konut, arsa ve bina olarak adlandırılan taşınmazların değerini bağımsız ve tarafsız olarak tespit eder.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olabilmek için en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu SPL tarafından düzenlenen ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarından başarılı olmak için;

Sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması,

Tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması, gerekmektedir.

gayrimenkul değerleme uzmanı nasıl olunur

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı

Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavları, Sermaye Piyasası Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirlenen esaslara uygun olarak kâğıt ve elektronik ortamda Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bekçi Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

Bekçi Nasıl Olunur?

Sınavlar; sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya bu alanlarda çalışmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla düzenlenmektedir.

Sınavlara katılmak için belirlenmiş herhangi bir okul düzeyinde mezuniyet şartı aranmamaktadır.

Bununla birlikte; sınavlardan başarılı olmak, sınavına girilen ilgili lisansın alınabilmesi için yeterli değildir. Lisans alınabilmesi için ilgili lisans sınavından başarılı olmanın yanı sıra Tebliğ uyarınca ilgili lisans için belirlenmiş olan okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.

Lisans almak için gerekli olan belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartı sınavdan sonra da sağlanabilir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. Sınavlar Türkçe olarak yapılmaktadır.

Her bir sınav türü farklı sayıda sınav konusu içermektedir.

Her bir sınav konusu 25 sorudan oluşmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Soruları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı için sınav, Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirlenen esaslara uygun olarak kâğıt ve elektronik ortamda Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uzman Çavuş Nasıl Olunur Şartları Nelerdir?

Uzman Çavuş Nasıl Olunur?

Bu sınavda sorular aşağıda listelenen dört ana başlık altında ele alınan konulardan oluşturulur ve her başlıkta 25 adet soru bulunmaktadır.

 1. Dar kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
 2. Gayrimenkul Değerleme Esasları
 3. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
 4. Gayrimenkul Mevzuatı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olabilmek için izlenecek adımlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

 • En az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması
 • Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından düzenlenen ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Lisanslama sınavlarından başarılı olmak için; Sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması, Tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması, gerekmektedir.
 • Lisanslama sınavlarından başarılı olan kişilerin lisans belgelerini alabilmeleri için SPL Başvuru Sistemi (SBS)’ne giriş yaparak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Maaşı

Gayrimenkul Değerleme Uzman Yardımcısı yani lisansını yeni almış ve 3 yıllık deneyim şartını henüz yerine getirmemiş lisans sahibi, genellikle asgari ücretle işe başlar.

Deneyim şartını yerine getirerek uzman olanların maaşı da artar. Değerlemesi yapılacak çeşitli gayrimenkullere bağlı olarak da maaş seviyesi değişir. Örneğin fabrika ya da tarihi eser değerlemesi yapabilen birinin maaşı daha yüksek olur.

Gayrimenkul değerleme firmalarında kadrolu çalışan uzmanların maaşı yaklaşık 3500 – 4500 TL arasında belirleniyor. Bankalarda değerleme uzmanlığı yapanların şartları gayrimenkul değerlemesi yapan firmalara göre farklılık gösterebilir. Gayrimenkul değerleme uzmanları, bölgesel çözüm ortakları olarak, değerleme firmalarıyla sözleşmeli olarak da çalışabilmektedir.

Firmalardan çözüm ortaklarına gönderilen dosya başına yaklaşık 250 – 400 TL arasında bir ücret ödenebilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı Ne Zaman?

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirlenen esaslara uygun olarak kâğıt ve elektronik ortamda Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kâğıt ortamda yapılan lisanslama sınavları ile elektronik ortamda yapılan lisanslama sınavları sonuçları bakımından eşdeğerdir. Kâğıt ortamda sınava giren adaylar ile elektronik ortamda sınava giren adaylar sınavlardan başarılı olmaları durumunda sahip oldukları haklar aynıdır.

Kâğıt Ortamda, yazılı lisanslama sınavları için belirlenmiş herhangi bir sınav tarihi bulunmamaktadır

Elektronik lisanslama sınavları (e-LS) için belirlenmiş herhangi bir sınav tarihi bulunmamaktadır.

e-LS İstanbul ilinde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde belirlenmiş oturum saatleri içerisinde yapılmaktadır.

1 gün içerisinde 6 sınav oturumu düzenlenmekte olup ilk oturum 08.45’te başlamaktadır. Her bir sınav oturumu arasında 45 dakika zaman bulunmaktadır.

e-LS’ye girmek isteyen adaylar başvuru işlemlerini istedikleri tarihte gerçekleştirebilirler.

Soru bankasının mevzuata uygun olarak yenilenmesi ve teknik altyapıda yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle Ocak ve Temmuz aylarında Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) düzenlenmemektedir. Adayların e-LS’ye başvuruları sırasında söz konusu hususu dikkate almaları önemlidir.

Başvuru sırasında aday tarafından, her bir sınav konusu için ayrı olmak üzere, sadece kontenjanı müsait olan oturumların tarihini ve saatini seçilebilecektir. Kontenjanı dolan oturumlar veya sınav yapılmayacak günler için adaylar tarafından herhangi sınav rezervasyonu yapılamayacaktır.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Kursu

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavlarına hazırlık amacıyla, pek çok özel eğitim kurumu tarafından düzenlenen kurslar bulunmaktadır. Son zamanlarda bu kurslar, Covid 19 salgını tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, lisanslama sınavlarını düzenlemek ve lisans vermekle görevli, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından, sınavlara esas konuların işlendiği ders notları ve daha önceki yıllarda yapılan sınavlarda çıkmış sorular kurum internet sitesinde yer almaktadır.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Kitap

Adayların sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olması amacıyla sınav konularına ilişkin çalışma notları SPL’nin internet sitesinde yer almaktadır. Bununla birlikte lisanslama sınav sorularının tamamının bu kaynaklardan oluşturulması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca, çalışma notlarında gerekli görüldüğünde güncelleme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların sık sık SPL internet sitesini ziyaret edip güncellemeleri takip etmelerinde yarar görülmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavlarında sorulacak sorulara esas olacak çalışma notları PDF formatında SPL internet sitesinden indirilebilir. Bu kitaplar şunlardır.

 1. Dar kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
 2. Gayrimenkul Değerleme Esasları
 3. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
 4. Gayrimenkul Mevzuatı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.